school@splashinternational.sk

Drábova 3,

Košice 04023

Košický kraj

Slovakia

IČO: 50 366 734
DIČ: 2120310478

phone: +421 903 492 078

+421 908 317 699

We speak English and Slovak

Contact Us

Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú súčasťou tejto mailovej komunikácie sú spracúvané na vopred vymedzený účel v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bližšie informácie nájdete http://www.privacy-regulation.eu/sk/13.htm

©2018 by splash. Proudly created with Katkat & Sober Consulting