Kindergarten

Age: 2 - 6

School 

Age: 6 - 15

Snow

Splash NEWS

The school admissions are open.

We offer discounted tuition 400 EUR/month

April 9, 2021 - 15.00-18.00

April 10, 2021 - 9.00-12.00

Register here!/Zaregistrujte sa!

Splash International is...

At Splash we understand that children and students need creative and safe environment to promote their love of learning and joy of discovering. Our International School and Kindergarten provides care and education for children aged 2-15 years. We are accredited by Ministry of Education of the Slovak Republic as well as by Pearson Edexcel Program for International Schools.

...devoted to childcare and education from the early stages of life. Our Kindergarten and School are called Splash as a symbol of children´s spontaneity and enjoyment to dive into unknown waters of life. Do not hesitate and jump with us into that magical world.

 

whole day program in English language

Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú súčasťou tejto mailovej komunikácie sú spracúvané na vopred vymedzený účel v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bližšie informácie nájdete http://www.privacy-regulation.eu/sk/13.htm

©2018 by splash. Proudly created with Katkat & Sober Consulting

Painting