Kindergarten Stationery
Back to School

Splash International is...

...devoted to childcare and education from the early stages of life.

Our Kindergarten and School are called Splash as a symbol of children's spontaneity and enjoyment to dive into unknown waters of life. Do not hesitate to jump with us into that magical world.

International Kindergarten and School with internationally accredited program for children with the whole day program in English language. We provide  care and education for children aged 2 to 15 years old in Private Kindergarten and School that is accredited by the Ministry of Education in Slovakia and Certified by Pearson Edexcel.

whole day program in English language

Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú súčasťou tejto mailovej komunikácie sú spracúvané na vopred vymedzený účel v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bližšie informácie nájdete http://www.privacy-regulation.eu/sk/13.htm

©2018 by splash. Proudly created with Katkat & Sober Consulting